Västerängs Samfällighetsförening

Västerängs Samfällighetsförening, c/o Per Eklund, Ripvägen 16, 139 41 Värmdö


Login:    


                                                                                           Välkommen till Västerängs Samfällighetsförening                                                                                           Här på startsidan kommer du att se fortlöpande nyheter i vårt område, såsom byggplaner, nya bestämmelser och midsommarprogram.
                                                                                           Men vi kommer även att informera om tråkigare händelser som t ex inbrott och stölder.

                                                                                           Det finns en brevlåda där du kan skicka dina förslag eller synpunkter, dessa går direkt till Styrelsen.

                                                                                           På klotterplanket kan du själv lägga ut information.

                                                                                           Vi har för avsikt att försöka komma ut med information så snabbt som det bara är möjligt.
                                                                                           Det kan t ex gälla saker som du vill sälja eller ge bort eller om det är något budskap som du vill komma ut med till övriga medlemmar.                                                                                           Aktuellt!


                                                                                           Gatubelysning
                                                                                           2021-11-23

                                                                                           Montering av gatubelysning startar lördagen den 27/11. Vägar som berörs denna lördag är, Ripvägen, Ugglestigen Lärkstigen, Tärnstigen, Hökvägen.
                                                                                           På Ripvägen monteras stolpar från 2 håll, för att det skall gå snabbare.
                                                                                           Lärkstigen monteras också från 2 håll. Grupperna på Ripvägen tar också med sig Hökvägen. Grupperna på Lärkstigen tar med sig Tärnstigen. Det team som blir först klara startar med Ugglestigen
                                                                                           Det skall bli 42 stolpar.

                                                                                           Inkoppling av stolpar kommer att göras under efterföljande vecka.
                                                                                           På detta sätt försöker vi att minimera störningar för trafiken under veckans vardagar.

                                                                                           Duvstigen samt Svanvägens stolpar monteras lördagen den 4/12, samt därefter kopplas in.

                                                                                           Västerängs Samfällighetsförening
                                                                                           Per Eklund
                                                                                           Ripvägen 16
                                                                                           13941 Värmdö