Västerängs Samfällighetsförening

Västerängs Samfällighetsförening, c/o Per Eklund, Ripvägen 16, 139 41 Värmdö


Login:    


                                                                                           Välkommen till Västerängs Samfällighetsförening                                                                                           Här på startsidan kommer du att se fortlöpande nyheter i vårt område, såsom byggplaner, nya bestämmelser och midsommarprogram.
                                                                                           Men vi kommer även att informera om tråkigare händelser som t ex inbrott och stölder.

                                                                                           Det finns en brevlåda där du kan skicka dina förslag eller synpunkter, dessa går direkt till Styrelsen.

                                                                                           På klotterplanket kan du själv lägga ut information.

                                                                                           Vi har för avsikt att försöka komma ut med information så snabbt som det bara är möjligt.
                                                                                           Det kan t ex gälla saker som du vill sälja eller ge bort eller om det är något budskap som du vill komma ut med till övriga medlemmar.                                                                                           Aktuellt!


                                                                                           Årsstämman är 28/April
                                                                                           2022-04-05

                                                                                           Mer information och kallelse på väg.


                                                                                           Gatubelysning fördröjning
                                                                                           2022-01-27

                                                                                           Orsaker till att gatubelysning dröjer.

                                                                                           1. Föreningens gamla abonnemang, är ej användbart på den nya belysningsanläggningen.
                                                                                           Ny ansökan för nytt abonnemang är inlämnad. På grund av att belysningen strömförsörjs från 2 håll, måste det vara 2 abonnemang, 2st elmätare.
                                                                                           Förhoppningsvis har vi belysning i S4B under februari.

                                                                                           2. Varför dröjsmålet med fortsatt utbyggnad.
                                                                                           På grund av kommunens stelbenthet, gällande den fastställda planläggningen, kommer det att dröja med färdigställandet av S4D, problemet är nätstationerna, kommunens placering av dessa är fel.
                                                                                           En nätstation är placerad ute i sankmarken östra änden av Måsvägen, en nätstation är placerad i diket och vägen Västra infarten till Måsvägen, efter att jag pratat med Samhällsbyggnads kontorets chef Mikael Sköldberg skall detta
                                                                                           rättas till.


                                                                                           Gatubelysning
                                                                                           2021-12-22

                                                                                           Gatubelysningen kommer ej att strömsättas, på grund av att vårt nuvarande abonnemang ej omfattar dagens belysning.

                                                                                           Nytt abonnemang måste sökas, abonnemang måste sökas av behörig elektriker, samt att nya fjärravlästa elmätare måste installeras.
                                                                                           Denna process är nu pågående.

                                                                                           Jag kan i dagsläget ej ange tidpunkt när all är klart.

                                                                                           Västerängs Samfällighetsförening
                                                                                           Per Eklund
                                                                                           Ripvägen 16
                                                                                           13941 Värmdö