Västerängs Samfällighetsförening

Västerängs Samfällighetsförening, c/o Per Eklund, Ripvägen 16, 139 41 Värmdö


Login:    


                                                                                           Välkommen till Västerängs Samfällighetsförening                                                                                           Här på startsidan kommer du att se fortlöpande nyheter i vårt område, såsom byggplaner, nya bestämmelser och midsommarprogram.
                                                                                           Men vi kommer även att informera om tråkigare händelser som t ex inbrott och stölder.

                                                                                           Det finns en brevlåda där du kan skicka dina förslag eller synpunkter, dessa går direkt till Styrelsen.

                                                                                           På klotterplanket kan du själv lägga ut information.

                                                                                           Vi har för avsikt att försöka komma ut med information så snabbt som det bara är möjligt.
                                                                                           Det kan t ex gälla saker som du vill sälja eller ge bort eller om det är något budskap som du vill komma ut med till övriga medlemmar.                                                                                           Aktuellt!


                                                                                           INFORMATION OM ÅRSAVGIFTEN
                                                                                           2020-02-07

                                                                                           Årsavgiften bestäms med ledning av det andelstal
                                                                                           som varje fastighet har. När det gäller utförande
                                                                                           har alla fastigheter andelstal 1.
                                                                                           För fastigheter med flera bostäder
                                                                                           (gäller bostadsrätter i separata Attefallshus och i parhusen) ökas andelstalet med ytterligare 1/bostad, lägenhet där någon är mantalsskriven.

                                                                                           För drift och underhåll gäller tidigare andelstal, samma för de flesta fastigheterna men med varierande storlek i övrigt beroende främst på om fastigheten är obebyggd etc. I de flesta fallen är årsavgiften f.n. 2 700 kr.

                                                                                           Lantmäteriets anläggningsbeslut
                                                                                           7 mars 2018.
                                                                                           Ärendenummer AB16422.

                                                                                           Västerängs Samfällighetsförening
                                                                                           Per Eklund
                                                                                           Ripvägen 16
                                                                                           13941 Värmdö