Västerängs Samfällighetsförening

Västerängs Samfällighetsförening, c/o Sofia Starkman Hökvägen 6, 139 41 Värmdö


Login:    


                                                                                        Välkommen till Västerängs Samfällighetsförening                                                                                        Här på startsidan kommer du att se fortlöpande nyheter i vårt område, såsom byggplaner, nya bestämmelser och midsommarprogram.
                                                                                        Men vi kommer även att informera om tråkigare händelser som t ex inbrott och stölder.

                                                                                        Det finns en brevlåda där du kan skicka dina förslag eller synpunkter, dessa går direkt till Styrelsen.

                                                                                        På klotterplanket kan du själv lägga ut information.

                                                                                        Vi har för avsikt att försöka komma ut med information så snabbt som det bara är möjligt.
                                                                                        Det kan t ex gälla saker som du vill sälja eller ge bort eller om det är något budskap som du vill komma ut med till övriga medlemmar.                                                                                        Aktuellt!


                                                                                        Information dikesrensning
                                                                                        2024-03-12

                                                                                        Vi rensar diket som går mellan Strömmadal och Svanvägen vidare ut i havet.
                                                                                        I stort set leds allt dagvatten inom vårt område in till diket.
                                                                                        Att det nu är ett stort arbete beror på att inget underhåll av diket har genomförts på lång tid.
                                                                                        För att komma fram med maskiner så måste det röjas sly och vissa träd fällas.
                                                                                        Den förhöjda vattennivån i området riskerar att underminera vägarna som inte avvattnas korrekt,
                                                                                        det är även ett flertal träd som har ramlat på grund av det.
                                                                                        Det kommer även att grävas för två nya vägtrummor på Starvägen.                                                                                        Pågående arbete
                                                                                        2024-03-01

                                                                                        Vi genomför nu dikesrensning mellan Starvägen och Ugglestigen.
                                                                                        I samband med detta måste det tas bort sly och träd.
                                                                                        Vi har även ett antal vindfällor som måste säkras.

                                                                                        Det har frågats om man får ta ved, så länge vi
                                                                                        arbetar med dikena kan vi inte tillåta det.

                                                                                        Det kommer att beslutas på årsmötet i april om och när.
                                                                                        /Vägmästaren

                                                                                        Västerängs Samfällighetsförening
                                                                                        Sofia Starkman
                                                                                        Hökvägen 6
                                                                                        13941 Värmdö