Västerängs Samfällighetsförening

Västerängs Samfällighetsförening, c/o Per Eklund, Ripvägen 16, 139 41 Värmdö


Login:    


                                                                                           Välkommen till Västerängs Samfällighetsförening                                                                                           Här på startsidan kommer du att se fortlöpande nyheter i vårt område, såsom byggplaner, nya bestämmelser och midsommarprogram.
                                                                                           Men vi kommer även att informera om tråkigare händelser som t ex inbrott och stölder.

                                                                                           Det finns en brevlåda där du kan skicka dina förslag eller synpunkter, dessa går direkt till Styrelsen.

                                                                                           På klotterplanket kan du själv lägga ut information.

                                                                                           Vi har för avsikt att försöka komma ut med information så snabbt som det bara är möjligt.
                                                                                           Det kan t ex gälla saker som du vill sälja eller ge bort eller om det är något budskap som du vill komma ut med till övriga medlemmar.                                                                                           Aktuellt!


                                                                                           Planerat strömavbrott
                                                                                           2020-03-11

                                                                                           Söndag den15/3 kl.22,00 - Måndag 16/3 kl. 03,00.


                                                                                           Protokoll nr 2020-02-18
                                                                                           2020-03-06

                                                                                           Styrelseprotokoll samt bilaga angående slitageersättning
                                                                                           Läs mer-->


                                                                                           Trafikstörning
                                                                                           2020-02-21

                                                                                           information om kommande arbete i korsning Ripvägen-Tärnstigen:
                                                                                           Gäller kommande arbete med början under vecka 10, tisdag-onsdag 3/3-4/3.
                                                                                           Beräknas pågå <2 dagar. Endast dagtid.
                                                                                           Vi har ett kommande jobb på Ripvägen korsningen Tärnstigen. På grund av nätstationens nya placering.
                                                                                           Tidigare förlagda kablar som viker av från Ripvägen upp på Tärnstigen måste vi komma åt.
                                                                                           Dessa ska skarvas in till nätstationen.
                                                                                           Schakt måste tas upp i korsningen vilket eventuellt medför avstängning under arbetet.
                                                                                           Som det ser ut gäller avstängningen passage vid korsningen Tärnstigen.
                                                                                           Trafik Tärnstigen - Ripvägen österut bör går bra under arbetet.

                                                                                           Västerängs Samfällighetsförening
                                                                                           Per Eklund
                                                                                           Ripvägen 16
                                                                                           13941 Värmdö