Västerängs Samfällighetsförening

Västerängs Samfällighetsförening, c/o Per Eklund, Ripvägen 16, 139 41 Värmdö


Login:    


                                                                                           Välkommen till Västerängs Samfällighetsförening                                                                                           Här på startsidan kommer du att se fortlöpande nyheter i vårt område, såsom byggplaner, nya bestämmelser och midsommarprogram.
                                                                                           Men vi kommer även att informera om tråkigare händelser som t ex inbrott och stölder.

                                                                                           Det finns en brevlåda där du kan skicka dina förslag eller synpunkter, dessa går direkt till Styrelsen.

                                                                                           På klotterplanket kan du själv lägga ut information.

                                                                                           Vi har för avsikt att försöka komma ut med information så snabbt som det bara är möjligt.
                                                                                           Det kan t ex gälla saker som du vill sälja eller ge bort eller om det är något budskap som du vill komma ut med till övriga medlemmar.                                                                                           Aktuellt!


                                                                                           Info om strandskyddet
                                                                                           2020-08-05

                                                                                           Inom samfälligheten gäller strandskydd för strandområden mellan Svanvägen och vattnet.
                                                                                           Enligt vad som sägs i miljöbalken syftar strandskydd till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden.
                                                                                           Strömma Östra Villaförening äger det mesta av stranden. Genom en skylt vid badet vid Ångbåtsbryggan vill man visa det. Men strandskyddet gäller för strandområden utanför en hemfridszon för bostadshus.
                                                                                           På förekommen anledning vill vi informera om att även de samfällighetens medlemmar som inte är medlemmar i villaföreningen har rätt att vistas utmed stranden.

                                                                                           Styrelsen


                                                                                           Kallelse års stammma 2020
                                                                                           2020-07-30

                                                                                           Läs mer-->


                                                                                           Avstängning av Ripvägen
                                                                                           2020-06-10

                                                                                           Läs mer-->


                                                                                           Protokoll nr 2020-02-18
                                                                                           2020-03-06

                                                                                           Styrelseprotokoll samt bilaga angående slitageersättning
                                                                                           Läs mer-->

                                                                                           Västerängs Samfällighetsförening
                                                                                           Per Eklund
                                                                                           Ripvägen 16
                                                                                           13941 Värmdö