Västerängs Samfällighetsförening

Västerängs Samfällighetsförening, c/o Per Eklund, Ripvägen 16, 139 41 Värmdö


Login:    
                                                                                            Västerängs samfällighetsförening styrelse.

                                                                                            Funktion Namn Adress Tel hem Tel Mobil Email
                                                                                            Ordförande: Per Eklund Ripvägen 16 08-571 411 77 0706-650938 stromma.per@telia.com
                                                                                            Vägmästare: Gunnar Andersson Ripvägen 7 0702-987995 gunnar@strommabetongkonsult.se
                                                                                            Ledamot: Jimmy Thulin Lärkstigen 24 070-4535283 jimmy@varmdoevent.se
                                                                                            Sekreterare : Christopher Wisell Tärnstigen 4 070-0060605 christopher.wisell@icloud.com
                                                                                            Suppleant: Anna Pedersen Lärkstigen 5 anna.pedersen1967@gmail.com
                                                                                            Suppleant: Ted Stridsberg Svanvägen 7 070-5572106 ted.stridsberg@solarisbus.com
                                                                                            Suppleant: Robert Backe-Krus Starvägen 41 robert.kruus@gmail.com
                                                                                            Suppleant: Catarina Nyman Svanvägen 39 catarina_nyman@telia.com
                                                                                            Suppleant: Niclas Strid Tärnstigen 1
                                                                                            Kassör: Uppdraget är externt Kontakt via ordföranden

                                                                                            Västerängs Samfällighetsförening
                                                                                            Per Eklund
                                                                                            Ripvägen 16
                                                                                            13941 Värmdö