Västerängs Samfällighetsförening

Västerängs Samfällighetsförening, c/o Sofia Starkman Hökvägen 6, 139 41 Värmdö


Login:    
                                                                                        Lägg in en kommentar
                                                                                        Saknad dokument till årsstämman 2024
                                                                                        2024-04-15 16:20:36  [Carl Tullberg]

                                                                                        Hej, hittar ingen av bilagorna till årsstämman på hemsidan.
                                                                                        Slitage ersättning
                                                                                        2024-04-06 11:49:06  [Helena Hersen ]

                                                                                        Hej!
                                                                                        Letar efter "bilaga 4" på hemsidan. Den som hänvisas till i kallelsen till årsmötet 2024
                                                                                        Kan nån berätta hur jag hittar den?

                                                                                        Mvh Helena
                                                                                        Slitage ersättning
                                                                                        2024-04-06 11:49:01  [Helena Hersen ]

                                                                                        Hej!
                                                                                        Letar efter "bilaga 4" på hemsidan. Den som hänvisas till i kallelsen till årsmötet 2024
                                                                                        Kan nån berätta hur jag hittar den?

                                                                                        Mvh Helena
                                                                                        Vinterväg
                                                                                        2023-11-24 12:48:52  [Carl Tullberg]

                                                                                        Det är sedan onsdag kväll glashalt på Ripvägen och Hökvägen - när ska det saltas / sandas??
                                                                                        kandidater till styrelsen
                                                                                        2023-04-12 15:41:25  [Misha Istratov]

                                                                                        Hej alla medlemmar!

                                                                                        Vi i valberedningen söker kandidater för styrelsearbetet, både ordinarie ledamöter och suppleanter. För närvarande är ordförandeposten vakant sedan i fjol och vi hoppas att vi har en resurs någonstans i området som vill ta den rollen.

                                                                                        Hör av er till mig på misha@elithus.se vid intresse eller frågor.

                                                                                        Varma hälsningar från Valberedningen
                                                                                        Påverka ditt område
                                                                                        2022-04-13 14:35:41  [Valberedningen]

                                                                                        Hej alla medlemmar! Snart är det dags för stämma 2022. I år skall flera viktiga poster i stryrelsen väljas om bla Vägmästare och ordförande. Vi i valberedningen vill ha kontakt mer er som kan tänka sig ställa upp för föreningen och vara med och jobba för vår gemensamm trivsel i området. Då det mesta av VA arbeten är klara i området går vi nu in i en mer förvaltande fas där styrelsearbetet inte blir lika tungt.
                                                                                        Naturligtvis finns det flera stolar än ordförande och vägmästare som skall tillsättas.
                                                                                        Skicka gärna en mail till mig snarast om du har intresse manfred@business-expert.se
                                                                                        Om du har frågor maila så ringer jag upp.
                                                                                        Vi i valberedningen vill även passa på att tacka Per och Gunnar för sin ytterst långa tjänst för föreningen!
                                                                                        MVH Valberedningen
                                                                                        Protokoll samt styrelseförteckning
                                                                                        2021-08-26 13:47:14  [Arne Rådberg]

                                                                                        Är det fler än mig som saknar årsmötesprotokoll. Samt info vilka som sitter i styrelsen. Sen min motion angående diken på Ripvägen har vägmästaren glömt bort behöver tel så jag kan putta på ohållbart så fort det kommer några droppar regn
                                                                                        Invasiva växter
                                                                                        2021-07-10 12:36:19  [Jan-Erik Ståhl]

                                                                                        Vem äger marken vid "träsket" vid Starvägen där det växer jättebalsaminer.

                                                                                        Fastighetsägare och de som har nyttjanderätt till fastighet
                                                                                        Fastighetsägare har ett ansvar för invasiva främmande arter på den egna fastigheten. Fastighetsägareansvaret gäller för alla – för privatpersoner, t.ex. de som har en trädgård, för kommunala och statliga fastighetsägare och för bolag som äger fastigheter. Även den som innehar en fastighet med någon form nyttjanderätt kan ha ett ansvar för invasiva främmande arter på fastigheten. EU-förordningen innehåller ett förbud mot att avsiktligen låta dessa arter reproducera sig, växa eller odlas. Har en fastighetsägare eller -innehavare fått kännedom om att det på deras fastighet växer en art som finns på EU:s förteckning över invasiva främmande arter har fastighetsägaren/-innehavaren alltså en skyldighet att bekämpa arten. Denna skyldighet gäller i alla typer av miljöer, både odlad miljö som t.ex. produktionsmark för skogsbruk, jordbruk och trädgårdar, men också orörd naturmiljö.

                                                                                        Den svenska förordningen pekar inte ut vem av fastighetsägaren och rättighetsinnehavaren som har det yttersta ansvaret. Det kan därför finnas anledning att reglera det parterna sinsemellan sig.

                                                                                        I dagsläget finns det inga särskilda bidrag att söka för att finansiera åtgärder mot invasiva främmande arter, utan det är varje fastighetsägares/-innehavares ansvar att själv finansiera åtgärderna. Generellt kan man säga att ju tidigare man bekämpar arterna desto mindre blir arbetsinsatsen och kostnaden.
                                                                                        Protokoll
                                                                                        2021-07-07 21:12:27  [Lasse ]

                                                                                        När kommer protokollet från årets stämma?
                                                                                        Farthinder
                                                                                        2021-06-21 09:55:19  [Jan-Erik Ståhl]

                                                                                        Hej. Bra med farthinder, men jag har två reflexioner. 300 000:- jag skulle gärna vilja få svar på vad som kostar så mycket, vad ingår i den summan? Ser på nätet att ett hinder kostar ca. 2500:-
                                                                                        Sedan tror jag hinder av denna typ gör att man saktar in och när man har passerat hindret så gasar man (jag) på igen.
                                                                                        Psykologiskt bättre med en synlig fartradar som ger mig dåligt samvete om jag kan se att jag kör för fort. Finns på många ställen och drivs av solceller.
                                                                                        Belysningen - styrning viktigt för val!
                                                                                        2021-06-19 18:27:41  [Kim]

                                                                                        Angående röstningen på vilken belysning som ska väljas anser jag det saknas en aspekt för att kunna fullt ta ställning. Det gäller hur belysningen ska styras och vilka "förmågor" respektive alternativ har - eller t.o.m. avsaknar. Tänker även ett billigare alternativ med till *synes samma ljusbild kan bli dyrt om det visar sig att det brister i vilka möjligheter som finns vart efter nya behov kan uppstå - vore olyckligt att investera i något nytt som kanske visar sig vara omodernt efter några år - t.ex. tror jag det är en risk att investera i utrustning som inte skulle gå att koppla upp på internet (det här med IoT och Smart belysning) och tex öka ljuset när det behövs och sänkas när ingen är i närheten.

                                                                                        Hade Hoppats på någon från styrelsen kunde gett mer klarhet här inför mötet för oss som röstar via ombud/fullmakt. Hade gärna varit med på mötet en vardag eller en tidpunkt en helg som inte hugger den mitt i tu - speciellt båtsäsong med högsommarväder.

                                                                                        Det gör iaf att jag väljer lösningen (via ombud/fullmakten i inbjudan) med ljuskälla lång upp så spridningen blir mer där den ska vara samt möjlighet till modifiera med linser - för att minimera risken att det blir som idag med rundstrålande belysning ifall det ska vara tänt varje mörk timme om dygnet (vilket jag anser både klimatnegativt både ur energihänsyn men även ljusförorenande med allt vad det har för konsekver för oss här - plus gillade att kunna se stjärnor och ett och annat norrsken förr).

                                                                                        *(Varför försöker styrelsen övertyga att deras alternativ är bättre - se tex ordförandes ”personliga” inlägg här i ett forum som saknar möjlighet till interaktion - möjlighet har funnits i Västerängens Facebook-grupp - bättre med sakargument och transparens.)
                                                                                        Styrelsens senaste påståenden
                                                                                        2021-06-15 10:27:39  [Mikael / Belysningsgruppen]

                                                                                        Ang. att välja Clearway armatur med högre ljusstyrka.
                                                                                        Det här är det svar jag fick från Abeka när jag frågade om detta tidigare.

                                                                                        "Ökar man på till tex 4500 lumen så kommer ljuset att bli mera skarpt/vitt."

                                                                                        Jag tolkar iaf. det som att det bländar....
                                                                                        Och i vintras när man gick längs strömmadalsvägen tyckte jag dom lamporna bländade också, trots lägre ljusstyrka.

                                                                                        Se hela svaret från Abeka nedan.

                                                                                        "Hej Mikael

                                                                                        Bifogar ett aktuellt datablad på armaturen.
                                                                                        Ljusflödet på vår offererade armatur ligger på 3.500 lumen och färgskala 830 det är en armatur som ger ett mjukt varmt ljus.
                                                                                        Ökar man på till tex 4500 lumen så kommer ljuset att bli mera skarpt/vitt.
                                                                                        Vi har monterat några stolpar med denna armatur i ert område, gå och titta så ser ni själva hur det blir när det är monterat.

                                                                                        Angående priserna så är ca 60% materialkostnad och 40% arbete, transportkostnader, lastbil med kran etc.


                                                                                        Med vänlig hälsning/ Kind regards
                                                                                        Tomas Thunberg

                                                                                        Kalkylator/Projektledare/Calculator/ Project Manager
                                                                                        +46 (0)70-3697916 tomas.thunberg@abeka.se
                                                                                        "
                                                                                        Sandning
                                                                                        2021-01-12 08:26:55  [Tompa]

                                                                                        Då var det dags igen för en stilla önskan om sandning , nu är det skridskobana i hela området ,
                                                                                        Innan någon gör sig ordentligt illa .
                                                                                        Med hopp om en god fortsättning på det nya året .

                                                                                        Tompa Måsvägen
                                                                                        Inför omröstningen
                                                                                        2020-11-23 14:35:32  [Mikael / Belysningsgruppen]

                                                                                        Ni som är intresserade och har möjlighet.
                                                                                        Ta en titt på Strömmadalsvägen där "Clearway" alternativet är uppsatt.
                                                                                        Jag tycker dom bländar jättemycket!

                                                                                        2. Alt. "Lyktan" finns t.ex. utanför vårdcentralen i Gustavsberg, mycket bättre!
                                                                                        Mvh
                                                                                        Mikael Berggren
                                                                                        Kommunalt VA S4D godkänt
                                                                                        2020-11-10 20:39:54  [Johan Östberg]

                                                                                        Nu är det kommunala VA:t klart med godkänt vattenprov och vi som bor i S4D kommer att få en faktura på anslutningsavgiften inom kort.
                                                                                        Ytterligare felaktigheter i styrelsens kommunikation
                                                                                        2020-10-07 19:24:37  [Belysningsgruppen]

                                                                                        Styrelsen har publicerat ett svar på belysningsgruppens frågor.
                                                                                        Då det fortfarande förekommer stora felaktigheter vill vi tydliggöra följande:
                                                                                        Belysningsgruppen har endast sökt koordinering av offerterna och transparens från styrelsen, vid INGET tillfälle har vi bett någon medlem av styrelsen ta in offerter för våran räkning!
                                                                                        Funktionen med uppladdning av filer fungerar ej
                                                                                        2020-10-06 14:00:57  [Mikael / Belysningsgruppen]

                                                                                        Får se om Jimmy kan lägga in filerna istället.
                                                                                        Rättelse - Styrelsens felaktiga kostnadsuppgifter
                                                                                        2020-10-06 13:57:41  [Mikael / Belysningsgruppen]

                                                                                        Styrelsen har gått ut med helt vilseledande information om kostnaden för vårt belysningsförslag.
                                                                                        Den korrekta siffran är c:a. 1.75 miljoner för HELA området.
                                                                                        I motsats till styrelsen kan vi här presentera hela underlaget, inkl. teknisk information samt finansierings beräkningar.
                                                                                        Måste dock ladda upp en fil i taget.....
                                                                                        Åsikter om Extra stämma
                                                                                        2020-10-06 13:43:51  [Eva Sander]

                                                                                        Gunnar Andersson
                                                                                        Per Eklund

                                                                                        Hej

                                                                                        Informationen om belysningsofferterna är helt oförståelig för en "vanlig" person. Det finns ingen förklaring vad dom olika alternativen har för funktioner och vilka skillnaderna är. Det ena alternativet är tex drygt 1,4 miljoner dyrare.
                                                                                        Varför finns inte Belysningsgruppens, som vi beslutade på stämman att bilda, alternativ presenterat? Vad ingår i offerterna? I ena alternativet står det i beskrivningen att stolpar ingår ej.
                                                                                        Vad är det för extra kostnader och nyinvesteringar orsakade av utökad byggnation som avses. Finns det någon upprättad tänkt budget för detta?
                                                                                        Att extra stämman ska besluta om extra uttaxering, om rösten hamnar på det dyrare alternativet, tycker jag är helt märkligt. För vad? Var är den ekonomiska redovisningen att stödja detta beslut på?
                                                                                        Dessutom är det helt odemokratiskt att hota om extra uttaxeringar om vi väljer "fel" alternativ.
                                                                                        Mitt förslag är, som flera anfört, att denna kallelse stryks, skjuts upp och skrivs om.
                                                                                        Med vänlig hälsning Eva Sander
                                                                                        Förtydliganden inför extra årsmöte?
                                                                                        2020-10-05 10:20:57  [Kim Kallonen]

                                                                                        Hej Vägföreningen!

                                                                                        Som belysningsgruppen verkar också mena så behöver underlaget förbättras för att åtminstonde jag ska kunna ta ställning - p.g.a. avsaknad av diskussionstråd här så mina frågor i FB https://www.facebook.com/groups/1671077929806506 (svara gärna).

                                                                                        Letade även "information nr 1 om kostnader LTA"/länk till LTA-frågor(?)här utan att enkelt hitta - referera gärna så det går att sätta i ett sammanhang?
                                                                                        Viktig info
                                                                                        2020-10-04 15:16:17  [Belysningsgruppen]

                                                                                        Till styrelsen Västerängs sammfällighetsförening.
                                                                                        (Vänligen skicka vidare till SAMTLIGA styrelsemedlemmar som inte är på denna maillista)
                                                                                        Med anledning av kallelsen till extrastämman inte är utlyst på korrekt sätt, begär vi att extrastämman flyttas fram.
                                                                                        Detta baserat på följande:
                                                                                        Stämman är inte utlyst i tid, tveksamt om stadgarnas regel om ”i god tid” har tillgodosetts med tanke på postgång etc många medlemmar har ännu inte fått kallelsen
                                                                                        Det förekommer grova faktafel i redovisningen av belysningsalternativen, presenterade kostnader.
                                                                                        Underliggande offerter redovisas ej i kallelsen (saknas)
                                                                                        Uppdelning mellan installationskostnad och material kostnad framgår ej.
                                                                                        Den mycket grova vinkling mot ”det billigare” alternativet som styrelsen presenterar, detta skall ICKE vara en partsinlaga utan redovisas neutralt.
                                                                                        Inga finansieringsalternativ redovisas utan endast ett tydligt hot om ”tom kassa” eller extra utdebitering om medlemmarna inte följer styrelsens förslag.
                                                                                        Belysningsgruppen har ej på något sätt konsulterats mellan års stämman och kallelsen till extrastämman, detta i sig är ett brott mot årsstämmans beslut.
                                                                                        Medlemmarna har vilseletts av styrelsens kraftigt partiska kallelse.
                                                                                        Vi ser fram emot ett mycket snabbt svar från styrelsen i detta ärende.
                                                                                        Belysningsgruppen
                                                                                        VIKTIG INFO
                                                                                        2020-10-03 07:28:12  [Manfred]

                                                                                        Styrelsen har skickat ut kallelse till extrastämma, vi I belysnings gruppen vill bara tydliggöra att vi INTE tillfrågats om innehållet i kallelsen och att vi på intet sätt godkänt detta!
                                                                                        Budskapet är starkt vinklat och viktig information som skulle legat med i utskicket finns inte med.
                                                                                        Mycket illa skött av styrelsen och den bristande respekt man visar för gruppens arbete är anmärkningsvärd.
                                                                                        Skada på uppfart
                                                                                        2020-02-09 14:15:35  [Cristina Olsson]

                                                                                        Ett rör under min uppfart har gått sönder, jag har satt ut en plint med varningstext och reflextriangel.

                                                                                        Starvägen 9.
                                                                                        Vill ha asfalt
                                                                                        2019-12-02 10:59:30  [Rikard Wiener]

                                                                                        Vi är trötta på vägarnas status.
                                                                                        Avstägning Strömma Bron
                                                                                        2019-04-26 01:07:56  [Arne Värmdöbuss]

                                                                                        För info Strömma bron avstängd 30/4 02,00-03,00 fick e-post från Svevia alldeles nyss

                                                                                        2019-04-22 20:58:23  [Jessica]

                                                                                        När ska början av Lärkstigen åtgärdas?
                                                                                        Just nu är det som att köra puckelpist, det dammar, det är för stort grus och man kör sönder bilen på denna bit.
                                                                                        Stormskador
                                                                                        2019-03-16 14:47:31  [Charlotte Asklund]

                                                                                        Efter stormen den 1 januari ligger det många rotfällor i skogarna bl a i Engnells dödsbomark bredvid min tomt. Det är stora rotfällor med 5-6 jätteträd på varje. Jag undrar när de ska tas om hand. Tycker att det är farligt för alla levande varelser som kan komma till skada.
                                                                                        Vänlig hälsning Charlotte
                                                                                        Sandning efterfrågas !!!
                                                                                        2018-12-20 07:42:51  [Tompa ]

                                                                                        Vore ytterst trevligt om vägmästaren eller styrelsen kunde se till att det blir sandat längs med hela Måsvägen ett par varv .
                                                                                        Idag är det en ren skridskobana hela vägen , och vi vill inte ha några tråkiga olyckor eller skador på grannar som rasat .

                                                                                        Passar på att önska er alla en riktigt god jul .
                                                                                        Tack styrelsen!
                                                                                        2018-11-22 07:29:02  [Rikard]

                                                                                        Ojoj va fina vägarna blir 😀. Tack Gunnar, Krister Arnell, Per, Jimmy och övriga i styrelsen. Jag vet hur hårt ni arbetar för vår vägförening och hur svårt det varit att få JM och Kommunen att sköta sina åtaganden. Nu känns det som en dröm att promenera på Starvägen och Lärkstigen.
                                                                                        Kan man önska sig Måsvägen och övriga vägar i Julklapp?🙏🙏🙏
                                                                                        På förekommen anledning
                                                                                        2018-10-15 10:27:52  [Jimmy]

                                                                                        Hej,

                                                                                        Som svar på nedanstående önskemål så finns nu Information från ordföranden på startsidan, om ng skulle ha missat det.
                                                                                        Kommunikation efterfrågas
                                                                                        2018-09-21 08:05:00  [Rikard]

                                                                                        Krister Arnell saknar styrelsen makt/förmåga eller möjlighet att påverka entreprenören eller VAD händer?
                                                                                        Klartext efterfrågas!
                                                                                        Ska vi enskilda medlemmar förhandla/ resonera med entreprenören???
                                                                                        Är det styrelsens råd???
                                                                                        Klartext!!!
                                                                                        Är det tex. standard att använda så grovt grus eller är det bara ett lager tänkt att fyllas över eller sjunka in men att regn saknas????
                                                                                        Vägmästaren borde väl ha något att säga/ informera om?
                                                                                        Som jag sagt förut fattas information/kommunikation från styrelsen!
                                                                                        Inte ett ord på hemsidan...
                                                                                        Kom igen nu! Bättre kan ni!

                                                                                        Vänliga Hälsningar
                                                                                        Rikard Wiener
                                                                                        Vädjan till styrelsen
                                                                                        2018-09-03 07:26:57  [Rikard Wiener]

                                                                                        Vädjan till styrelsen!
                                                                                        Snälla se till så att vägarna ffa på starvägen får en mindre fraktion på grus så att vi kan gå och rulla utan punktering eller hälsporre. Som det nu är går de vassa stenarna genom sulan på skon och dessutom snubblar man lätt på de stora stenarna. Cykla är inte att tänka på! Snälla styrelsen försök fixa detta åt oss alla i föreningen så blir vi glada och stolta över Er 🙏
                                                                                        Med vänlig hälsning,
                                                                                        Rikard Wiener
                                                                                        Var till Rinnie ang Svanvägen
                                                                                        2017-09-26 14:24:07  [Jessica]

                                                                                        Det stod på förstasidan förut att badet är för alla. Vad det gäller bryggor är oklart.
                                                                                        Lantmäteriet
                                                                                        2017-09-19 13:24:18  [Arne Rådberg]

                                                                                        Jag kommer på mötet har en trave med fullmakter med mig, Vid kontakt med Lantmäteriet, Fråga vad handlar det om? Svar: Det får du veta på mötet.

                                                                                        SKANDAL AV både Lantmäteriet och Styrelsen att inte informera vad det handlar om, Kommer få ett antal fullmakter till i morgon
                                                                                        Lantmäteriet
                                                                                        2017-09-18 21:02:53  [Richard ]

                                                                                        Kommer vi få veta kostnader för vad installation och sedan drift av belysningen blir, innan vi behöver ta ett beslut? Vet styrelsen något mer än vi? Att skicka en fullmakt med någon när vi inte vet vad som ska beslutas om känns svårt.
                                                                                        Vad står det någonstans ang vad som gäller för strandtomterna nere på Svanvägen?
                                                                                        2017-09-18 20:56:19  [Rinnie]

                                                                                        Finns där en allmän badstrand eller och vad gäller? Har jag rätt att gå längst med vattnet på gräset och kanske sätta mig på en brygga och dingla med benen eller är det helt och hållet privat mark? Vill gärna veta så jag slipper bli utskälld av någon som tycker att jag är på deras tomt och traskar omkring!
                                                                                        Lantmäteriet - Delgivning
                                                                                        2017-09-08 08:43:54  [Kerstin o Leif Borg]

                                                                                        Hej,

                                                                                        Behöver få klarhet i vad "Kallelse från Lantmäteriet" egentligen handlar om?
                                                                                        Sökande till förrättningen är Västerängens Samfällighetförening (saknar underlaget till förrättningen?)- emotser svar snarast!
                                                                                        Lantmäteriet
                                                                                        2017-09-04 09:59:48  [jan erik ståhl]

                                                                                        Hej
                                                                                        Är det någon som förstår vad Lantmäteriet vill med sitt utskick. Vad handlar det om?
                                                                                        Kan någon förklara innan det är för sent.
                                                                                        Inbrott
                                                                                        2017-09-03 19:52:36  [Pierre Dunbar]

                                                                                        2917-09-03
                                                                                        nu är det tjuvar igång även i Strömma.
                                                                                        I vårt fall är det nu tredje helgen de bryter sig in. Samtliga tillfällen på vår sjötomt. Vid första tillfället tog de en bensintank, kan man leva med, nästa tillfälle nästa tank samt bröt sig in i sjöboden där de tog ett spinnspö, det absolut dyraste ca 5´. I helgen var det dags igen, nu har vi återigen fått låset brytet, denna gång med bultsax, ett antal spön som de uppenbarligen inte gillade senast tog de nu.
                                                                                        Kanske talar det för att det är hantverkare, eller att tjuvarna har tillgång till bultsax som klarar säk-lås.
                                                                                        Om de får smak på att göra inbrott tror jag de snart är inne i husen, dags för information så vi boende tar bilder på alla bilar mm som uppför sig ”misstänkt”.
                                                                                        Vi polisanmäler varje inbrott, de här tre har tidigare år drabbat oss fyra gånger, men då i stor skala.
                                                                                        Lördagkvällar - nätter är ett tips, tydligen då de roar sig med inbrott.
                                                                                        Nedläggning av Telias kopparnät
                                                                                        2017-07-18 15:10:59  [Arne Rådberg]

                                                                                        Kopparnätet kommer att försvinna i samband med installation av vatten och avlopp

                                                                                        Mer info här

                                                                                        http://bevarastromma.se/2017.html

                                                                                        På sidan går det att hitta all information med planer m.m. sedan 2002

                                                                                        //Arne
                                                                                        Tack Styrelsen
                                                                                        2017-04-19 07:56:58  [Rikard]

                                                                                        Tack till styrelsen för att ni förtydligar vad som gäller angående strandskyddet på Svanvägen. Vi är ganska många som blivit illa berörda av denna skylt som signalerar "privat mark".
                                                                                        Gå med i Styrelsen!
                                                                                        2017-04-06 20:04:05  [Valberedningen]

                                                                                        Hej medlemmar i samfälligheten!
                                                                                        En förutsättning för att föreningen skall fungera bra och demokratiskt är att vi alla hjälper till i det frivilliga styrelse arbetet eller med andra frivilliga uppgifter.
                                                                                        Det blir lätt att man tänker "det får någon annan ta" eller "jag kan inte vägfrågor så jag kommer inte kunna bidra"...inget kan vara mer fel!
                                                                                        Vi i valberedningen behöver nya namn från er alla för att kunna säkerställa att styrelsen är representativ för oss som bor i området.
                                                                                        Vi vädjar nu till er att anmäla intresse att hugga i lite och se till att vi får det lika fint i framtiden som det är idag i vårt Strömma. Maila mig på manfred@business-expert.se så kontaktar vi er!
                                                                                        TACK För att du gör ditt för föreningen.
                                                                                        MVH
                                                                                        Valberedningen
                                                                                        Bommen på Svanvägen invigd
                                                                                        2017-04-02 13:33:45  [Trygghet i Strömma]

                                                                                        Hej, idag 207-04-02 invigs bommen på Svanvägen.
                                                                                        Passa på och anmäl erom ni vill kunna passera i fortsättningen.
                                                                                        www.trygghet-i-stromma.se
                                                                                        Prickmark=byggförbud!
                                                                                        2016-11-11 13:58:10  [Kim]

                                                                                        Med anledning av Granskningen av Planhandlingarna för S4D så har man ”prickat” flera tomter längs med Kroksjönbäcken, det betyder byggförbud!

                                                                                        Förutom förbud att bygga (t.ex. en Car-port) även uppenbar risk för marknadsvärdet på tomt påverkas negativt. Se http://www.varmdo.se/…/18.768f1…/1475829646724/Plankarta.pdf ”Byggnad får ej uppföras (PBL kap 11 § 1 eller 16 § punkt 1)”. De som är drabbade sätter ihop en skrivelse – hör av dig till kimk@home.se om du vill vara med här!

                                                                                        Granskningsvar måste vara inne senast 23/11.
                                                                                        Sandning
                                                                                        2016-11-10 18:06:38  [Arne Rådberg]

                                                                                        Nu när vägen är plogad och det har varit plussgrader är vägarna snorhala. Hoppas att det kan komma lite sandkorn från ovan då vägarna fryser på. Blir det isgata som vanligt i morgon bitti?
                                                                                        INBROTTSVÅG
                                                                                        2016-07-12 16:36:57  [Lasse Lundgren]

                                                                                        Nu har det varit inbrott i både båtar och fastigheter i området, någon som sett eller hört något misstänkt?

                                                                                        Lasse
                                                                                        Bin och bisvärm
                                                                                        2016-06-07 16:42:33  [Hanna Sandels]

                                                                                        Hej!
                                                                                        Vill bara meddela att vi har bin och om ni mot förmodan skulle få en bisvärm på tomten, så hör av er. Även om det inte är våra bin, kan vi hjälpa er att ta hand om dem!

                                                                                        Hälsningar Hanna och Wille
                                                                                        Lärkstigen 13
                                                                                        0703-464243
                                                                                        Misstänkt bil
                                                                                        2016-02-09 20:39:36  [Tompa]

                                                                                        Idag 2016-02-09 , upptäckte
                                                                                        jag en misstänkt bil på
                                                                                        Ripvägen vid parkeringen .
                                                                                        En Nissan Micra , mörkblå
                                                                                        med regnr : THK 381 .
                                                                                        det var 4 st utländska
                                                                                        killar i 25-års åldern , som
                                                                                        stod och "rekade " , samt
                                                                                        var på infarten till tomten
                                                                                        som ligger mittemot
                                                                                        parkeringen ( Ripv 3 ?? ) .
                                                                                        Då de upptäcke mej , gick de
                                                                                        tillbaka till sin bil , och
                                                                                        åkte sedan .
                                                                                        Bilen påställd och ägs sedan
                                                                                        151215 av en 24-årig kille
                                                                                        boende i Kista .
                                                                                        Inbrott Ripvägen
                                                                                        2015-11-17 18:58:55  [Gunnar]

                                                                                        Nu har det hänt igen, inbrott på Ripvägen!
                                                                                        Vi ber Er alla vara extra uppmärksamma nu när höstmörkret är här!!
                                                                                        Grannsamverken: Håll ögon och öron öppna!
                                                                                        Håll uppsikt!
                                                                                        2015-11-06 10:52:52  [Gunnar]

                                                                                        Över en Ford Mondeo, reg nr FHR 484, mörkgrön alt mörkblå med silvertejp på stötfångarna!
                                                                                        Cirkulerar i vårt område!
                                                                                        Enl bilregistret är bilen avställd och med körförbud!
                                                                                        Ut med farthindren!!
                                                                                        2014-04-14 19:42:26  [Manfred]

                                                                                        Hej vi måste få ut farthindren omgående!
                                                                                        Nu när Svanvägen är ny-grusad och fin sätter bilarna nya hastighetsrekord varje dag!
                                                                                        Seriöst orolig hur det blir nu i påskhelgen
                                                                                        Bus-bil?
                                                                                        2014-04-14 18:26:33  [anna]

                                                                                        Natten mot måndagen den 14/4 vid 03.00 uppmärksammade jag en Mercedes kombi äldre modell (likn) MB 230 (såg ej färg, pga av mörker och avstånd). Körde onormalt långsamt Lärkstigen bort mot Starvägen.
                                                                                        Boende i området, och för den delen även besökare till boende, håller betydligt högre hastighet oavsett tid på dygnet. Därav min misstanke om att de letade efter något att stjäla.
                                                                                        onödig kostnad för gatubelysning dagtid
                                                                                        2014-03-23 14:18:42  [Helena ]

                                                                                        Hej! Har idag, igår och tidigare sett att belysningen på Starvägen är tänd dagtid. Känns som onödig kostnad för vår förening. Vem gör ngt åt detta ?

                                                                                        2013-11-10 18:56:54  [Kerstin o Leif b]

                                                                                        Stöld
                                                                                        2013-10-20 14:56:27  [Lasse]

                                                                                        Hej!
                                                                                        Inatt stals 3 uppsättningar med däck och fälgar ur min carport på Ugglestigen någongång mellan 00.00 och 08.00 natt mot söndag 131020.

                                                                                        2013-06-25 16:14:16  []

                                                                                        Grannsamverkan mot brott
                                                                                        2013-03-14 17:20:44  [fredrik Niemi]

                                                                                        hej styrelsen å alla övriga!
                                                                                        Jag är nu nytt ombud för Grannsamverkan mot brott i Västerängs samfällighetsförening.
                                                                                        mina kontaktuppgifter är:
                                                                                        Mail: niemi.fredrik@gmail.com
                                                                                        070-2079021 alt. 076-1608026

                                                                                        Inom kort kommer jag sätta upp skyltar i området! Håll ögon å öron öppna!
                                                                                        Inbrott
                                                                                        2012-12-14 07:03:23  [Lasse]

                                                                                        Någon gång under förra veckan (v49) har det varit minst 2st inbrottsförsök på Ugglestigen. Är det någon som sett eller hört något misstänkt, kontakta polisen.
                                                                                        Ingen snöröjning ???
                                                                                        2012-12-11 12:20:12  [Tompa]

                                                                                        Håller helt med Olle , här betalar vi pengar till föreningen för bla snöröjning , och i dag , dvs en dryg vecka efter det stora snökaoset , har jag sett plogbilen EN , observera EN gång ....
                                                                                        Detta är helt oacceptabelt , vem står som ansvarig om det pga usel / ingen snöröjning inte kan komma fram utryckningsfordon vid ex brand ???
                                                                                        Är det föreningen , dvs vi själva ???
                                                                                        Ploga
                                                                                        2012-12-10 17:43:38  [Olle]

                                                                                        Trodde vi betalade avgit för för bla. plogning. Nu sladdar ju bilarna omkring helt okontrolerat. Det har inte snöat på flera dagar och sandat har man också slutat med
                                                                                        Skattetips! / Pengar att spara
                                                                                        2012-10-29 10:21:53  [Manfred 070 6556611]

                                                                                        Hej alla medlemmar, för närvarande pågår det ju stadsplanering av området.
                                                                                        Det betyder byggförbud, detta i sin tur kan betyda reducerat taxeringsvärde på obebyggda tomter.
                                                                                        Fall med upp till 30% reduktion har förekommit under den tid byggförbud råder.
                                                                                        Obs du måste själv kontakta skattemyndigheten och begära reducerat taxeringsvärde.
                                                                                        OBS gäller i praktiken endast obebyggda tomter eller fastigheter där du idag betalar full fastighetsskatt.
                                                                                        Ring om du har frågor
                                                                                        varning inbrott
                                                                                        2012-10-26 23:54:55  [Fredrik Niemi]

                                                                                        Inbrott i villa, svanvägen 33 på fredagskvällen vid 20-tiden den 26/10.

                                                                                        Polisen grep en av tjuvarna på Häggrotsvägen i Strömma efter kortare biljakt! Huset var larmat så tjuvarna blivit störda å stressade så de fick inte med sig så mkt!
                                                                                        Dags för lite vägbelysning i området!!! Mkt tjuvvänligt idag. Fredrik
                                                                                        Grattis till Nya hemsidan
                                                                                        2012-03-16 09:49:43  [Arne Rådberg]

                                                                                        Grattis till den nya hemsidan
                                                                                        Jag har väntat länge på att den ska komma igång
                                                                                        även jag saknar en länk sida?

                                                                                        För den som är intresserad så finns så gott som allt material vad beträffar utbyggnadsplaner, kommunalt vatten och avlopp VA-lån m.m. på

                                                                                        http://www.bevarastromma.se

                                                                                        Sidan har i dagarna fått en ny layout och ansiktslyftning
                                                                                        Arne
                                                                                        Grattis till nya sidan!
                                                                                        2012-03-15 18:33:42  [Åke Axelsson]

                                                                                        Hej,
                                                                                        Gratulerar till nya hemsidan! Så bra att det kommmer igång en "lokal" infokanal för de som tillhör Västerängs Samfällighetsförening. Inte minst nu när det händer så mycket i s m förtätning, VA, mm.
                                                                                        Hittade inte någon "länksida", den kanske är på "G"? Kommer själv att lägga en länk till sidan från den förening som jag representerar och som bl a har Strömma som ett av sina fokusområden, nämligen Strömma hembygdsförening. Den finns här: www.hembygd.se/stockholm/stromma
                                                                                        Har en förhoppning att många fler boende inom området därmed kan hitta vägen över bron upp till hembygdsgården på G:la Fågelbrovägen 1.Vi har också en del äldre foton och bilder från området för de som är intresserade. Vi brukar tillhandahålla möteslokal för Samfälligheten och det finns säkert fler saker som vi kan samverka omkring mellan föreningarna.
                                                                                        Hemsidan igång
                                                                                        2012-03-05 16:00:00  [Jimmy]

                                                                                        Hej Grannar,

                                                                                        Nu är hemsidan igång med massa bilder och lite info, mer info kommmer komma allteftersom.
                                                                                        Äntligen igång!!
                                                                                        2012-02-11 22:00:50  [Jimmy]

                                                                                        Välkommen till VASTERANGEN.SE

                                                                                        Snart är det dags...


                                                                                        Västerängs Samfällighetsförening
                                                                                        Sofia Starkman
                                                                                        Hökvägen 6
                                                                                        13941 Värmdö