Västerängs Samfällighetsförening

Västerängs Samfällighetsförening, c/o Sofia Starkman Hökvägen 6, 139 41 Värmdö


Login:    
                                                                                        Västerängs samfällighetsförening styrelse.

                                                                                        Funktion Namn Adress Tel hem Tel Mobil Email
                                                                                        Ordförande: Sofia Starkman Hökvägen 6 070-6025564 sofia.starkman@gmail.com
                                                                                        Sekreterare : Carolina Andersson Starvägen 7 076-6956583 e.carolina.andersson@gmali.com
                                                                                        Vägmästare: Yngve Hillerback Duvstigen 9 070-7941990 yngve.hillerback@gsm.se
                                                                                        Kassör: Uppdraget är externt Kontakt via ordföranden
                                                                                        Ledamot: Jimmy Thulin Lärkstigen 24 070-4535283 jimmy@varmdoevent.se
                                                                                        Ledamot: Johanna Carpelan Måsvägen 7 08-571 411 16 0723-58 23 69 carpelan.johanna@gmail.com
                                                                                        Suppleant: Lars Lundgren Ugglestigen 8 070-6481403 strommalasse@gmail.com
                                                                                        Suppleant: Jan Erik Olsson Ripvägen 13 jan-erik.olsson@sweco.se
                                                                                        Suppleant: Robert Backe-Krus Starvägen 41 robert.kruus@gmail.com
                                                                                        Suppleant: Cristina Olsson Starvägen 9 cristinaolsson7@gmail.com
                                                                                        Suppleant: Lars Östberg Lärkstigen 17 lars.ostberg@gmail.com

                                                                                        Västerängs Samfällighetsförening
                                                                                        Sofia Starkman
                                                                                        Hökvägen 6
                                                                                        13941 Värmdö